Strategic Communication Management Showcase 2017

31st May 2017 | 838 views | 77 photos

23 Mei 2017, para pelajar semester 6 program BCOMM KTA-UUM telah mengadakan satu pameran atau ‘showcase’ hasil kerja bagi subjek merek iaitu Strategic Communication Management. Tugasan ini memerlukan mereka mencari satu perniagaan atau syarikat yang sedang berjalan, kemudiannya mengkaji kelemahan-kelemahan yang berkaitan seterusnya memikirkan cara bagi lebih memperkenalkan syarikat-syarikat tersebut kepada para pelanggan.