Public Relation Week ( Awareness on Beach Cleanliness) 2019

12th November 2019 | 753 views

“You Pick Up Today To Safe For Tommorow”

Program “awareness on Beach Cleanlines” ini merupakan satu program dimana proses memberi pendedahan awal kepada para pelajar tentang ciri – ciri perhubungan awam. Sehubungan dengan itu, para pelajar dikehendaki mengadakan satu program(event) untuk memenuhi kehendak mata pelajaran “PUBLICK RELATION”. Dengan adanya program seperti ini para pelajar dapat mempraktikan ciri – ciri seorang perhubungan awam disamping meningkatkan kesedaran kebersihan alam sekitar khususnya di kawasan pantai.

Tahniah kepada Pn Zaiton Hj Talib, pensyarah bagi subjek “Public Relation” atas bimbingan dan dorongan, para pelajar dapat melaksanakan satu program yang memberi impak positif kepada penduduk dan Persatuan Nelayan Port Dickson. Tidak lupa jugak kepada Dr Fairol Halim Pengarah Urusan dan Pn Aziemah Asmadi Ketua Eksekutif Kolej Teknologi Alpha yang turut hadir bagi merasmikan, dan memerihkan program ini.

Dikesempatan ini pihak Kolej Teknologi Alpha ingin mengucapkan setinggi – tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Persatuan Nelayan Port Dickson (PNK PD) dan Southen Waste Management (SWM) atas kerjasama padu yang diberikan dalam menjayakan program ini.