Diploma Animasi

DIPLOMA ANIMASI [JPT/BPP(K)1000-600/N319(35) MQA/PA2670]

Pengenalan

alpha-scream

Diploma Animasi merupakan program kendalian Kolej Teknologi Alpha yang ditawarkan bagi melahirkan graduan yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang animasi seterusnya dapat memberikan sumbangan keperluan guna tenaga negara khususnya dalam industri filem atau penerbitan animasi.

Kerjaya

2D Animator, 3D Animator, Visual Effects Artist, Pereka Grafik dan Multimedia, Storyboard Artist.

Syarat Kemasukan

  • Lulus SPM/SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) kredit dalam mana-mana matapelajaran termasuk lulus Matapelajaran Pendidikan Seni atau;
  • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
  • Lulus ujian melukis kendalian Kolej Teknologi Alpha ( bagi calon yang tidak mempunyai mata pelajaran Pendidikan Seni )

Bahasa Penghantar
Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Jangkamasa Pengajian
3 tahun ( 6 semester )

Mod Pengajian
Sepenuh Masa

Struktur Program

KomponenJam Kredit
Wajib40
Teras39
Asas12
Jumlah Keseluruhan91

Pengambilan Pelajar Diploma Animasi adalah 2 kali setahun.

  • April
  • Oktober

 

Pendaftaran untuk kemasukan program boleh dilakukan secara online atau manual :

 

 

© 2017 Hak Cipta Terpelihara Kolej Teknologi Alpha. Dengan melayari web ini anda adalah bersetuju terma dan syarat pihak kami.
× How can I help you?