Program

Berikut adalah program-program yang ditawarkan di Kolej Teknologi Alpha:

Diploma Animasi – Kolej Teknologi Alpha

DIPLOMA ANIMASI [JPT/BPP(K)1000-600/N319(35) MQA/PA2670]

Memandangkan perkembangan industri filem animasi yang berkembang sangat pesat di Malaysia pada hari ini, kebanyakan syarikat-syarikat pengeluar filem animasi di Malaysia menghadapi masalah mendapat tenaga mahir dalam bidang ini. Maka permintaan tenaga mahir dalam bidang ini adalah sangat tinggi.
Info Program Daftar Online

Program UUM – Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian

BBA Hons UUM [KP(JPS)5195/IPTS/976(39) MQA/A7904]

Program Pengurusan Perniagaan dibentuk dan diperkembangkan setelah mengambilkira dan meneliti program-program yang seumpamanya di luar negara mahupun dalam negeri. Kursus-kursusnya diadun dan disesuaikan dengan keperluan domestik dengan tujuan untuk menghasilkan para siswazah yang arif tentang budaya perniagaan dan persekitaran pentadbiran di Malaysia.

Info Program Daftar Online

Program UUM – Bachelor of Communication (B.COMM (Hons))

B Comm Hons UUM [JPT/BPP(K)1000-600/N319(2)  MQA/PA4018]

Ijazah Sarjana Muda Komunikasi merupakan salah satu program akademik untuk pelajar sarjana muda di bawah Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi (SMMTC). Ia mempunyai 129 jam kredit kepada pelajar untuk memenuhi semasa sesi akademik.
Info Program Daftar Online

Program IUKL – Bachelor of Business Administration (Hons)

[JPT/BPP(K)1000-600/N319(46) MQA/PA5394]

The business administration program in IUKL is unique in its approach to management, leadership, and entrepreneurship in business profession. This program is where students have come to develop their business and entrepreneurship latent and become the leader in business field. Students in this program acquire theories and practical skills in preparing students for changing and competitive business environment.
Info Program Daftar Online

Program Twintech – Bachelor of Business Administration (Hons) in Technology Management

BBA Hons Tech Mgmt TWINTECH [KPT(JPS)600-03/976(46) MQA/A8685]

Tujuan program diadakan adalah untuk melahirkan lebih ramai graduan yang berkualiti yang sudah tentu permintaannya ada oleh syarikat-syarikat antarabangsa. Melalui program ini, pelajar berupaya untuk memahami pengetahuan asas berhubung pengurusan teknologi, memperolehi pandangan berhubung amalan pengurusan dan teknologi dan arah haluannya di masa hadapan.
Info Program

© 2017 Hak Cipta Terpelihara Kolej Teknologi Alpha. Dengan melayari web ini anda adalah bersetuju terma dan syarat pihak kami.