PR Week – BCOMM Awareness Campaign – Dengue & Zika Virus (Hari Ketiga)

25th November 2016 | 1,590 views

18 November 2016. Hari ketiga PR Week,  yang dianjurkan oleh pelajar dan pensyarah program Bachelor of Communication (BCOMM) iaitu program kerjasama Kolej Teknologi Alpha dan Universiti Utara Malaysia (UUM).

Hari ketiga ini membawa topik ‘Awareness Campaign – Dengue & Zika Virus’.  Kempen kesedaran tentang Denggi dan Zika Virus.

  • Talk by Doctor, En. Zulbahri bin Zakaria
  • Talk by SWM Officer, En. Daniel Sahril bin Abdul Hadi. 

Pada hari ini juga diadakan pemeriksaan kesihatan percuma.