Exhibition On Innovative Product KTA 2017

20th November 2017 | 480 views | 59 photos

14 November 2017. Satu acara (event) yang di namakan Exhibition on Innovative Product Which Can Move – Let’s Move It! Pelajar yang terlibat ialah dari pelajar semester 2 BBA dan Semester 4 BCOMM.