Entrepreneurship Day KTA-UUM 2017

12th December 2017 | 584 views | 60 photos

Pada 27 November 2017, para pelajar semester 1 program BBA & BCOMM KTA-UUM mengadakan Entrepreneurship Day. Para pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan, seterusnya mereka akan membuka gerai jualan makanan dan minuman.

Makanan dan minuman mereka perlu kreatif dan menarik kerana jumlah jualan yang tinggi diperlukan untuk mendapatkan markah bagi tugasan mereka. Beberapa pensyarah dan kakitangan kolej telah diundang sebagai juri jemputan.